početna

Ljudska figura je značajan element u mom slikarskom delu, dok se tematika i smisao menjaju u službi traganja za onim što želim da predstavim. Najveću slobodu pruža mi slikanje na velikom formatu, kome se najčešće i okrećem. Umetnost je za mene preplitanje haosa kao moje definicije slobode i potpunog reda na slikama gde svi sitni detalji zajedno čine jedinstveno umetničko delo. Vreme provodim neprestano razvijajući svoju umetnost, pa tako živim kreativnost na neodređeno vreme.